„RODEM WARSZAWIANIN, SERCEM POLAK, A TALENTEM ŚWIATA OBYWATEL”

Dokonaliśmy analizy biografii wielkiego twórcy – Fryderyka Chopina, posiłkując się pisanymi przez niego listami, listami pisanymi do niego, wypowiedziami współcześnie z nim żyjącymi artystami. Dokonaliśmy analizy historycznej, wpływu wydarzeń tamtejszych czasów na jego osobę oraz twórczość.

Scenariusz został oparty na autentycznych wypowiedziach z tamtych czasów i poezji ilustrującej postać samego Chopina, jak i czasy w jakich żył oraz tworzył.

Młody widz ma okazję usłyszeć rozpaczliwy list Chopina do rodziny pisany podczas moskiewskiej okupacji Warszawy, wypowiedź Liszta, czy Mochnackiego na temat jego twórczości, a także wysłuchać poezji z tamtych i współczesnych czasów, będącej w programie nauczania.

Stworzyliśmy swego rodzaju lekcję o Chopinie, nietypową – graną przez wrocławskich aktorów, oprawioną wyselekcjonowaną przez specjalistę muzyką kompozytora.

Sponsorem projektu był Bank Zachodni WBKbzwbk